Transskription af Sherin Khankan's forelæsning samt
samtlige forekomster af ordet sunna i Tariq Ramadan's bog


Om ijtihâd og maslaha fra Tariq Ramadan's bog

Samtale mellem Birgitte Rahbek
og Justus Hartnack


Forvirret brev til Anja

P1's rubrik i Principia, 1. marts 2003Tilbage