Her er et rum for lidt halvaktuelle opstød


Nogle meninger og holdninger jeg har, hidrører fra indignation
over visse samfundsforhold som jeg finder svære at holde ud.
Derfor er nogle af mine meninger mere af såkaldt, aktuel karak-
ter som mere kan lignes ved en slags "døgnfluer" end andre.
Men det skal dog ikke af den grund
afholde mig fra at fremsætte dem.

                                      
Her blandes politik og moral i éen pærevælling
Tilbage