De her tillinkede dokumenter
er i virkeligheden private fabuleringer
over et tilegnet indtryk af deres indhold,
men gør, ikke desto mindre,
krav på en vis sandhedsværdi.Udygtighed eller svindel


EU direktiv 70-220-EØFDen algoritmiserede,
robotiserede prøveafvikling.Tilbage