Dokumenterne her tilgængelige, er
et forsøg på at samle en indgang til
tekster hvis fælles overordnede emne
er sprog og nogle forestillinger om
dettes egenskaber i forhold til hånd-
tering af alment menneskelige problemer
med krydshenvisninger til fysiske, såvel
som psykologiske synsvinkler.


Om sprogs
fysiologiske grundlagKay Akselbo i
„KVANT”, juni 2001

Om „visuo-spatiale”
og andre spatierende
faktorer


Opus 90” og
„Abraham's børn”


Tilbage