Dokumenterne her tilgængelige, er
et forsøg på at samle en indgang til
tekster hvis fælles overordnede emne
er sprog og nogle forestillinger om
dettes egenskaber i forhold til hånd-
tering af alment menneskelige problemer
med krydshenvisninger til fysiske, såvel
som psykologiske synsvinkler.Om sprogs
fysiologiske grundlagKay Akselbo i „KVANT”, juni 2001Om „visuo-spatial” og andre
og andre spatierende
faktorer

„Opus 90” og „Abraham's børn”


Tilbage