Dokumenterne her tilgængelige, er
et forsøg på at samle en indgang til
tekster hvis fælles overordnede emne
er sprog og nogle forestillinger om
dettes egenskaber i forhold til hånd-
tering af alment menneskelige proble-
mer med krydshenvisninger til fysiske, 
såvel som psykologiske synsvinkler.


Overvejelser omkring
Benjamin Libet's forsøg.

Nogle fabulerende udsagn
om nullet.

Benjamin Libet som show.

Til forskellige tekster
om sprog

Om bevidsthedstilstande
og fabuleringer derover.

Om før- og underbevidsthed
og sådan

De ufattelige tankerTilbage