Dokumenterne her tilgængelige, er      
  et forsøg på at samle en indgang til      
   tekster hvis fælles overordnede emne     
   er sprog og nogle forestillinger om       
  dettes egenskaber i forhold til hånd-     
   tering af alment menneskelige proble-    
  mer med krydshenvisninger til fysiske,   
såvel som psykologiske synsvinkler.    Overvejelser omkring
   Benjamin Libet's forsøg.


Nogle fabulerende udsagn
om nullet


Benjamin Libet som show.


Til forskellige tekster
  om sprogOm bevidsthedstilstande
  og fabuleringer derover.


Om før- og underbevidsthed
og sådan


De ufattelige tankerTilbage